Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Bttv escriba una noticia?

Van khan xam hoi

25/10/2022 01:53 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Xam hoi chứng minh cho lòng thành của con. (54 Hoặc 108 lạy.)

Hết thảy các tội, with xin thành tâm quỳ nơi đây dâng lòng hối lỗi. Xin chư Phật mười phương, chư người tình Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quan Thế Âm ý trung nhân Tát chứng minh cho ủa lòng con. (1 Lạy)

(Ghi chú: nếu quý vị khiến lễ hối lỗi riêng, hãy đọc lại câu“Hết thảy các tội con xin chí thành quỳ nơi đây dâng lòng cải hối. Xin chư Phật mười phương, chư bồ Tát và Đức Mẹ Quán Thế Âm người yêu Tát chứng minh cho lòng thành của con. (54 Hoặc 108 lạy.)

banthothinhvuong.vn/van-khan-sam-hoi-tai-nha-don-gian-nhat/


Sobre esta noticia

Autor:
Bttv (45 noticias)
Visitas:
3006
Licencia:
Creative Commons License
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Etiquetas

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.