Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Banthothantaiongdia escriba una noticia?

Van khan cung Giao thua trong nha don nam moi Quy Mao 2023

25/10/2022 00:21 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Van khan cung Giao thua trong nha don nam moi Quy Mao 2023

Dưới đây là bài văn khấn Giao thừa trong nhà trích tại sách "Văn khấn cổ truyền của người Việt" - NXB Hồng Đức

Bài văn khấn cúng Giao thừa trong nhà đêm 30 Tết là phương pháp tỏ lòng thành kính, lễ tạ trời đất trước quá trình chuyển giao thời điểm và mời ông bà tổ tông về nhà mình đoàn tụ, cầu cho những cụ phù hộ độ trì năm mới trong nhà sở hữu đa dạng may mắn, an khang cường thịnh vượng, sức khỏe rẻ.

Tìm lễ


Sobre esta noticia

Autor:
Banthothantaiongdia (47 noticias)
Visitas:
1603
Tipo:
Tutorial
Licencia:
Copyright autor
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Etiquetas

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.