Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Daisha Koelpin escriba una noticia?

Tai Lieu Ngan Hang com

14/01/2023 05:51 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Tai lieu ngan hang, de thi ngan hang, luan van ngan hang

 Quản lý hoạt động marketing Lập kế hoạch cho các hoạt động, chiến dịch marketing Đảm bảo các kế hoạch phải được ký từ các đối tác, các bên liên quan trước khi triển khai Chuẩn bị, thực hiện những chương trình chiến lược, chiến thuật để tăng mức độ nhận biết sản phẩm, xây dựng thương hiệu (Slogan, video clip, kịch bản, ấn phẩm, email) Đảm bảo các quy trình đều phải sẵn sàng trước khi triển khai Soạn bản tin sản phẩm kịp thời và gửi đến các chi nhánh, telelsales, call center đối với các sản phẩm, hoạt động marketing được triển khai Đảm bảo thực hiện và kiểm soát các sáng kiến về marketing được suôn sẻ và kịp thời Kết hợp với Bp Quan hệ đối ngoại để đảm bảo việc quảng bá ra công chúng thông qua báo chí đạt hiệu quả cao nhất khi triển khai bất kỳ sản phẩm nào

Thư viện tài liệu ngân hàng bao gồm đề thi ngân hàng, luận văn ngân hàng, tài liệu ôn thi ngân hàng, tài liệu nghiệp vụ giao dịch viên ngân hàng, tài liệu kế toán ngân hàng, tài liệu tín dụng ngân hàng...


Sobre esta noticia

Autor:
Daisha Koelpin (1 noticias)
Visitas:
1885
Tipo:
Tutorial
Licencia:
Creative Commons License
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.