Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Marie Pouros escriba una noticia?

Sang Kien Kinh Nghiem net

14/01/2023 01:17 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Sang Kien Kinh Nghiem, Thu Vien SKKN Hay

Sữa học đường là một dự án rất có ý nghĩa của Nhà nước đối với thế hệ trẻ, giúp nâng cao tầm vóc Việt. Từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2019 là thời điểm bắt đầu triển khai đối với các trường Mầm non, Tiểu học trên dịa bàn huyện Ba Vì. Là một hoạt động rất ý nghĩa nhưng nó cũng đặt ra nhiều khó khăn đối với đội ngũ kế toán trường học. Vì với công việc của kế toán ngân sách đã nhiều việc, một số trường có bán trú công việc kế toán càng trở nên phức tạp hơn, giờ đây việc theo dõi, quyết toán sữa với phụ huynh, với công ty sữa và với Phòng giáo dục và Phòng tài chính đặt ra nhiều khó khăn.

Thư viện sáng kiến kinh nghiệm mầm non, tiểu học, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, tiểu học, thcs, thpt, mẫu sáng kiến kinh nghiệm cho giáo viên tham khảo.


Sobre esta noticia

Autor:
Marie Pouros (1 noticias)
Visitas:
1858
Tipo:
Entrevista
Licencia:
Creative Commons License
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.