Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Reginald Von escriba una noticia?

Sang Kien Kinh Nghiem com

14/01/2023 05:57 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Sang kien kinh nghiem moi nhat, SKKN mam non, tieu hoc, THCS, THPT

Số lượng CBGV nghĩ sinh đông . Đa số giáo viên có tuổi đời và tuổi nghề còn trẻ, hầu hết giáo viên trong thời kỳ nuôi con nhỏ. Một số giáo viên khả năng đổi mới phương pháp dạy học còn chậm, tính tình rụt rè nhút nhát, công tác phê và tự phê bình còn nhiều hạn chế nhất là trong các buổi họp của nhà trường và các đoàn thể cơ bản là không có ý kiến trao đổi; Sự hiểu biết các văn bản của Đảng, Nhà nước và ngành GD về bậc học MN; chế độ chính sách; thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường còn nhiều hạn chế.

Sáng kiến kinh nghiệm tham khảo mới nhất cho giáo viên bao gồm SKKN mầm non, tiểu học, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, THCS, THPT, đề tài sáng kiến kinh nghiệm chuẩn.


Sobre esta noticia

Autor:
Reginald Von (1 noticias)
Visitas:
2431
Tipo:
Opinión
Licencia:
Creative Commons License
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.