×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×

Reginald VonMiembro desde: 14/01/23

Reginald Von
0
Posición en el Ranking
0
Usuarios seguidores
Sus noticias
RSS
  • Visitas
    2.281
  • Publicadas
    1
  • Puntos
    0
Veces compartidas
0
¡Consigue las insignias!
Trimestrales
Recientes
Visitas a noticias
14/01/2023

Sang kien kinh nghiem moi nhat, SKKN mam non, tieu hoc, THCS, THPT

Số lượng CBGV nghĩ sinh đông . Đa số giáo viên có tuổi đời và tuổi nghề còn trẻ, hầu hết giáo viên trong thời kỳ nuôi con nhỏ. Một số giáo viên khả năng đổi mới phương pháp dạy học còn chậm, tính tình rụt rè nhút nhát, công tác phê và tự phê bình còn nhiều hạn chế nhất là trong các buổi họp của nhà trường và các đoàn thể cơ bản là không có ý kiến trao đổi; Sự hiểu biết các văn bản của Đảng, Nhà nước và ngành GD về bậc học MN; chế độ chính sách; thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường còn nhiều hạn chế.

Sáng kiến kinh nghiệm tham khảo mới nhất cho giáo viên bao gồm SKKN mầm non, tiểu học, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, THCS, THPT, đề tài sáng kiến kinh nghiệm chuẩn.

Este usuario no tiene más noticias