×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×

Ottis SpencerMiembro desde: 13/01/23

Ottis Spencer
623
Posición en el Ranking
0
Usuarios seguidores
Sus noticias
RSS
 • Visitas
  5.571
 • Publicadas
  1
 • Puntos
  50
Veces compartidas
0
¡Consigue las insignias!
Trimestrales
 • 14º
Recientes
 • 14º
Visitas a noticias
13/01/2023

Tai lieu, ebook, giao trinh, do an, luan van

 

Quán triệt quan điểm của Đảng về đổi mới giáo dục, đào tạo, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI xác định: “Xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có trình độ tương xứng với công việc, với ngành đào tạo; thực hiện tốt bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ nhà giáo” [98, tr.15]. Theo đó, xây dựng đội ngũ nhà giáo, trong đó có đội ngũ giảng viên trẻ khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) ở các trường sĩ quan quân đội là việc đang được tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Giảng viên trẻ KHXH&NV ở các trường sĩ quan quân đội là một bộ phận của đội ngũ giảng viên KHXH&NV trong quân đội, là nguồn kế cận đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học của các nhà trường, trực tiếp góp phần quyết định chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và đấu tranh tư tưởng, lý luận của các trường sĩ quan quân đội. Giảng viên trẻ KHXH&NV ở các trường sĩ quan quân đội có cả những điều kiện thuận lợi để phát triển, hoàn thiện nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức và còn hạn chế nhất định trong quá trình hoạt động. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo họ cần được nâng cao phẩm chất và năng lực sư phạm.

 

Thư viện tài liệu, ebook, đồ án, luận văn, giáo trình tham khảo cho học sinh, sinh viên

Este usuario no tiene más noticias