×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×

Marie PourosMiembro desde: 14/01/23

Marie Pouros
0
Posición en el Ranking
0
Usuarios seguidores
Sus noticias
RSS
  • Visitas
    1.707
  • Publicadas
    1
  • Puntos
    0
Veces compartidas
0
¡Consigue las insignias!
Trimestrales
Recientes
Visitas a noticias
14/01/2023

Sang Kien Kinh Nghiem, Thu Vien SKKN Hay

Sữa học đường là một dự án rất có ý nghĩa của Nhà nước đối với thế hệ trẻ, giúp nâng cao tầm vóc Việt. Từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2019 là thời điểm bắt đầu triển khai đối với các trường Mầm non, Tiểu học trên dịa bàn huyện Ba Vì. Là một hoạt động rất ý nghĩa nhưng nó cũng đặt ra nhiều khó khăn đối với đội ngũ kế toán trường học. Vì với công việc của kế toán ngân sách đã nhiều việc, một số trường có bán trú công việc kế toán càng trở nên phức tạp hơn, giờ đây việc theo dõi, quyết toán sữa với phụ huynh, với công ty sữa và với Phòng giáo dục và Phòng tài chính đặt ra nhiều khó khăn.

Thư viện sáng kiến kinh nghiệm mầm non, tiểu học, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, tiểu học, thcs, thpt, mẫu sáng kiến kinh nghiệm cho giáo viên tham khảo.

Este usuario no tiene más noticias