×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×

Hildegard HermanMiembro desde: 14/01/23

Hildegard Herman
0
Posición en el Ranking
0
Usuarios seguidores
Sus noticias
RSS
  • Visitas
    9.010
  • Publicadas
    1
  • Puntos
    0
Veces compartidas
0
¡Consigue las insignias!
Trimestrales
Recientes
Visitas a noticias
14/01/2023

Tai Lieu Hoc Tap, tai lieu hoc, ebook,

Với đường bờ biển dài hơn 3.200 km, Việt Nam có vùng đặc quyền kinh tế

trên biển rộng hơn 1 triệu km2. Việt Nam cũng có vùng mặt nước nội địa lớn rộng

hơn 1, 4 triệu ha nhờ hệ thống sông ngòi dày đặc. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên

thuận lợi giúp Việt Nam có nhiều thế mạnh nổi trội để phát triển ngành công nghiệp

thủy sản. Từ lâu Việt Nam đã trở thành quốc gia sản xuất và xuất khẩu thủy sản

hàng đầu khu vực, cùng với Indonesia và Thái Lan. Xuất khẩu thủy sản trở thành

một trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế.

Trang web chia sẻ tài liệu học tập, tham khảo cho học sinh, sinh viên

Este usuario no tiene más noticias