×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×

Gustave HegmannMiembro desde: 13/01/23

Gustave Hegmann
606
Posición en el Ranking
0
Usuarios seguidores
Sus noticias
RSS
 • Visitas
  9.133
 • Publicadas
  1
 • Puntos
  50
Veces compartidas
0
¡Consigue las insignias!
Trimestrales
 • 14º
Recientes
 • 14º
Visitas a noticias
13/01/2023

Tai lieu, Giao Trinh, Bai Giang

Bước 1: Xác định chỉ tiêu liên quan. Trên cơ sở tham khảo bộ chỉ tiêu của các tổ chức tài chính uy tín và các quốc gia đi trước, lựa chọn các chỉ tiêu liên quan đến ổn định tài chính cho Việt Nam. Các chỉ tiêu đề xuất sẽ được nhóm tác giả làm rõ ở phần sau. Bước 2: Khảo sát chuyên gia. Mục đích của bước này là để đánh giá mức độ phù hợp của các chỉ tiêu lựa chọn dựa trên ý kiến của chuyên gia về dữ liệu quá khứ. Có thể thiết kế bảng hỏi để các chuyên gia xếp hạng mức độ ảnh hưởng của các chỉ tiêu dựa trên các sự kiện tài chính kinh tế của Việt Nam trong quá khứ đến mức độ ổn định của hệ thống tài chính theo thang điểm từ 0 đến 5. Bước 3: Lựa chọn chỉ tiêu phù hợp. Trên cơ sở các chỉ tiêu đã lựa chọn và điểm của các chỉ tiêu theo xếp hạng của chuyên gia, chọn lọc ra các chỉ tiêu có ảnh hưởng nhất. Với thang điểm khảo sát từ 0 đến 5, nhóm nghiên cứu đề xuất các chỉ tiêu được chọn nên là các chỉ tiêu có điểm xếp hạng trên trung b nh (trên 2.5 điểm). Các chỉ tiêu nên được nhóm lại theo cụm giúp phản mức độ ổn định theo từng khu vực.

 

Thư viện tài liệu trực tuyến miễn phí dành cho các bạn học sinh, sinh viên.

 

Este usuario no tiene más noticias