×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×

Donnell DibbertMiembro desde: 16/01/23

Donnell Dibbert
0
Posición en el Ranking
0
Usuarios seguidores
Sus noticias
RSS
  • Visitas
    8.608
  • Publicadas
    1
  • Puntos
    0
Veces compartidas
0
¡Consigue las insignias!
Trimestrales
Recientes
Visitas a noticias
15/01/2023

Giao an Lop 7 - Giao an dien tu Lop 7

 ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN BIỂU CẢM. A- Mục tiêu cần đạt: 1- Về kiến thức: - Bố cục của bài văn biểu cảm. - Yêu cầu của việc biểu cảm . - Cách biểu cảm gián tiếp và cách biểu cảm trực tiếp. 2- Về kĩ năng: Nhận biết các đặc điểm của bài văn biểu cảm. 3- Về thái độ: Có ý thức trong việc lĩnh hội tri thức về văn biểu cảm để làm bài biểu cảm được tốt. => Định hướng năng lực, phẩm chất: - NL: Hợp tác, thuyết trình, giao tiếp ngôn ngữ. - PC: Chăm chỉ tìm tòi văn biểu cảm để làm bài, có trách nhiệm với công việc được giao.

Thư viện giáo án điện tử lớp 7 bao gồm giáo án lớp 7 cánh diều, giáo án lớp 7 kết nối tri thức, giáo án lớp 7 chân trời sáng tạo, giáo án toán lớp 7, giáo án tiếng anh lớp 7.

Este usuario no tiene más noticias