×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×

Darren RobelMiembro desde: 17/05/23

Darren Robel
0
Posición en el Ranking
0
Usuarios seguidores
Sus noticias
RSS
  • Visitas
    6.808
  • Publicadas
    1
  • Puntos
    0
Veces compartidas
0
¡Consigue las insignias!
Trimestrales
Recientes
Visitas a noticias
16/05/2023

Bai Giang Dien Tu Hay - Cap nhat

Câu 1: Thiết bị ra (Output Device) gồm:

A. Máy in, chuột, máy quét, micro.                         B. Máy chiếu, màn hình, máy in, loa, môđem

C. Màn hình, bàn phím, máy in, loa                        D. Máy in, màn hình, CPU, RAM, ROM.

Câu 2: Khi mô tả thuật toán bằng Sơ đồ khối, hình thoi có ý nghĩa gì?

A. Thao tác kết thúc.                                               B. Thao tác nhập, xuất.

C. Thao tác tính toán, gán giá trị.                            D. Thao tác so sánh.

Câu 3: Để thay đổi tên tệp hoặc thư mục ta thực hiện các bước như sau:

A. Nháy chuột phải/ chọn NEW/ chọn RENAME.

B. Nháy chuột phải / chọn DELETE.

C. Nháy chuột phải/ chọn RENAME / Xoá  tên cũ /Gõ lại tên mới.

D. Nháy chuột phải/ chọn FOLDER/ chọn RENAME.

Thư viện chia sẻ bài giảng điện tử PowerPoint, giáo án điện tử, đề thi hay được cập nhật theo chương trình mới cho các bạn tham khảo.

Este usuario no tiene más noticias