×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×

Darby MetzMiembro desde: 14/01/23

Darby Metz
480
Posición en el Ranking
0
Usuarios seguidores
Sus noticias
RSS
 • Visitas
  6.493
 • Publicadas
  1
 • Puntos
  50
Veces compartidas
0
¡Consigue las insignias!
Trimestrales
 • 14º
Recientes
 • 14º
Visitas a noticias
13/01/2023

Tai lieu cac mon hoc chuyen nganh cho sinh vien

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM RIÊNG CỦA THƠ CA DÂN TỘC THÁI THỜI KỲ HIỆN ĐẠI

Là một bộ phận hợp thành của nền văn học Việt Nam, thơ ca các dân tộc thiểu số đ có những

đóng góp quan trọng đối với sự phát triển chung của nền thơ ca Việt Nam hiện đại. Điều này đ được

Nghị quyết Trung ương V (khoá VIII) khẳng định “.văn học các dân tộc thiểu số có bước tiến đáng

kể. Đội ngũ những nhà văn hoá người dân tộc thiểu số phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng, đ? có

những đóng góp quan trọng vào hầu hết các lĩnh vực văn học nghệ thuật.”. Thực tế cho thấy, thơ ca

các dân tộc thiểu số đ trở thành một phần không thể thiếu được trong nền thơ ca dân tộc! Diện mạo

của nền thơ ca Việt Nam hiện đại chỉ có thể được nhìn nhận một cách trọn vẹn trong một chỉnh thể

thống nhất mà đa dạng, phong phú bao gồm trong đó có thơ ca các dân tộc thiểu số.

Tổng hợp tài liệu các môn học chuyên ngành cho sinh viên

Este usuario no tiene más noticias