×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×

Dale BernhardMiembro desde: 14/01/23

Dale Bernhard
0
Posición en el Ranking
0
Usuarios seguidores
Sus noticias
RSS
  • Visitas
    4.094
  • Publicadas
    1
  • Puntos
    0
Veces compartidas
0
¡Consigue las insignias!
Trimestrales
Recientes
Visitas a noticias
14/01/2023

Ebook, Tai Lieu, Giao Trinh

A. Thuận lợi:

Trường có đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ. Có tinh thần tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trên chuẩn. Tất cả giáo viên đều có ý thức trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, tôn trọng trẻ và tham gia tích cực các hoạt động phong trào do nhà trường và các cấp phát động.

 Nhà trường đầu tư trang thiết bị đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc dạy và học nhất là các đồ dùng đồ chơi phát triển vận động cho trẻ mầm non nhằm đảm bảo cho trẻ hoạt động một cách tích cực và có hiệu quả.

 Sự quan tâm và chỉ đạo sát sao các văn bản của Ngành, của Cấp uỷ chính quyền địa phương về mọi mặt. Luôn phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong và ngoài nhà trường để thực hiện tốt chuyên đề phát trẻ vận động trên phường pháp lấy trẻ làm trung tâm để thực hiện tốt biện pháp chăm sóc giáo dục trẻ tại trường lớp mầm non.

Ebook - Thư viện tài liệu, giáo trình, giáo án, bài giảng điện tử

Este usuario no tiene más noticias