×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×

Bernadette StiedemannMiembro desde: 14/01/23

Bernadette Stiedemann
0
Posición en el Ranking
0
Usuarios seguidores
Sus noticias
RSS
  • Visitas
    6.295
  • Publicadas
    1
  • Puntos
    0
Veces compartidas
0
¡Consigue las insignias!
Trimestrales
Recientes
Visitas a noticias
14/01/2023

Thu Vien Tai Lieu - TaiLieuDaiHoc.net

1. Sản phẩm là gì: Sản phẩm là đối tượng nghiên cứu của nhiều lĩnh vực khác nhau như: Kinh tế học, Công nghệ học, Tâm lý học, Xã hội học, Trong mỗi một lĩnh vực, sản phẩm được nghiên cứu từ nhiều góc độ khác nhau theo những mục tiêu nhất định. Trong lĩnh vực Kinh doanh và Quản trị chất lượng, chúng ta sẽ nghiên cứu về sản phẩm trong mối quan hệ của nó với khả năng và mức độ thỏa mãn nhu cầu của nguời tiêu dùng, của xã hội với những điều kiện và chi phí nhất định. Vậy, sản phẩm là gì? Khi nào nó đạt được chất lượng mong muốn? Nó có khả năng thỏa mãn nhu cầu ra sao? Làm sao để lượng hóa được mức độ thỏa mãn của chúng khi s? Khi nào nó đạt được chất lượng mong muốn? Nó có khả năng thỏa mãn nhu cầu ra sao? Làm sao để lượng hóa được mức độ thỏa mãn của chúng khi sử dụng? Nói đến thuật ngữ sản phẩm, ngoài việc mặc nhiên công nhận những luận cứ của Marx và các nhà kinh tế khác, ngày nay người ta còn quan niệm về sản phẩm rộng rãi hơn, bao gồm không chỉ những sản phẩm cụ thể, thuần vật chất, mà còn bao gồm các dịch vụ, các quá trình nữa. Người ta phân chia sản phẩm của kinh tế quốc dân ra 3 khu vực chính sau: - Khu vực I: bao gồm các sản phẩm của ngành khai khoáng và trồng trọt.

TaiLieuDaiHoc.net - Thư viện tài liệu tham khảo hay nhất cho sinh viên đại học, cao đẳng, luận văn, giáo trình, bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi

Este usuario no tiene más noticias