×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×

BencarrollMiembro desde: 10/03/23

Bencarroll
699
Posición en el Ranking
0
Usuarios seguidores
Sus noticias
RSS
  • Visitas
    6.209
  • Publicadas
    1
  • Puntos
    50
Veces compartidas
0
¡Consigue las insignias!
Trimestrales
Recientes
Visitas a noticias
09/03/2023

Thu vien giao an dien tu Mam Non moi nhat 2023

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Kiến thức: Trẻ biết tên truyện, tên các nhân vật trong truyện, hiểu được nội dung câu chuyện: Cây lớn lên nhờ có đất, nước, ánh sáng và người chăm sóc.

2. Kỹ năng: Trẻ trả lời được các câu hỏi của cô rõ ràng, mạch lạc, biết bắt chước một số động tác mô phỏng sự lớn lên của cây qua trò chơi.

3. Thái độ: Trẻ hứng thú nghe cô kể chuyện, tích cực tham gia trò chơi. Trẻ biết bảo vệ và chăm sóc cây.

II. CHUẨN BỊ

1. Đồ dùng: Ti vi, đầu đĩa hình, băng hình quay cảnh vườn táo thật; một số cây, quả bằng nhựa: đào, mận, lê; chậu cảnh trồng cây táo thật; que chỉ; nhân vật; tranh truyện; mũ hình lá, quả, hoa để trẻ đội khi chơi trò chơi.

2. Sơ đồ lớp: Trẻ ngồi ghế hình vòng cung.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

1. Ổn định tổ chức, tạo tình huống

Thư viện giáo án điện tử mầm non bao gồm giáo án STEM, STEAM mầm non, giáo án PowerPoint mầm non các lớp trẻ, mầm, chồi, lá.

Este usuario no tiene más noticias