×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×

Athena KuhlmanMiembro desde: 13/01/23

Athena Kuhlman
503
Posición en el Ranking
0
Usuarios seguidores
Sus noticias
RSS
 • Visitas
  6.531
 • Publicadas
  1
 • Puntos
  50
Veces compartidas
0
¡Consigue las insignias!
Trimestrales
 • 14º
Recientes
 • 14º
Visitas a noticias
13/01/2023

Tai lieu - Ebook, bai giảng, giao an

Nền kinh tế thị trường trong thời kì đổi mới và hội nhập từ 1986 là chất xúc tác, tác động rất lớn cả mặt tích cực và tiêu cực đến sự tồn tại và phát triển của văn học Việt Nam hiện đại. Việc chạy theo kinh tế thị trường đã khiến một số tác giả có cái nhìn lệch lạc, dung tục về cuộc sống, nhưng cũng chính kinh tế thị trường là chất liệu giúp các nhà văn có cái nhìn “đời” hơn, để từ đó có những tác phẩm gần gũi, chân thực với cuộc sống. Sự tương tác này góp phần không nhỏ cho sự phát triển văn học Việt Nam trong thời kỳ mới - vừa đáp ứng yêu cầu của kinh tế thị trường vừa phản ánh chân thực đời sống con người Việt Nam đương đại.

Thư viện tài liệu, ebook tổng hợp lớn nhất Việt Nam.

Este usuario no tiene más noticias