×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×

Angeline KautzerMiembro desde: 14/01/23

Angeline Kautzer
490
Posición en el Ranking
0
Usuarios seguidores
Sus noticias
RSS
 • Visitas
  4.561
 • Publicadas
  1
 • Puntos
  50
Veces compartidas
0
¡Consigue las insignias!
Trimestrales
 • 14º
Recientes
 • 14º
Visitas a noticias
8
- +
13/01/2023

Tai Lieu Hoc Tieng Anh

Nghiên cứu này nhằm mục đích khảo sát tác động của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia lên nhận

thức, kiến thức và kỹ năng của giáo viên tiếng Anh tiểu học. Nghiên cứu sử dụng kết hợp phương pháp

định lượng và định tính với sự tham gia của 173 giáo viên tiếng Anh tiểu học tại 06 tỉnh Bắc Trung Bộ

và 12 chuyên viên tiếng Anh các Sở và phòng Giáo dục và Đào tạo, quản lý các phòng giáo dục và đào

tạo tại 06 tỉnh này. Kết quả nghiên cứu cho thấy giáo viên nhìn chung có nhận thức khá tốt về chương

trình và các điều kiện đảm bảo cho việc triển khai chương trình hiệu quả.

Tổng hợp tài liệu học tiếng Anh cho học sinh, sinh viên

Este usuario no tiene más noticias