×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×

AmiekuhnMiembro desde: 10/03/23

Amiekuhn
762
Posición en el Ranking
0
Usuarios seguidores
Sus noticias
RSS
 • Visitas
  2.122
 • Publicadas
  1
 • Puntos
  50
Veces compartidas
0
¡Consigue las insignias!
Trimestrales
 • 15º
Recientes
 • 15º
Visitas a noticias
09/03/2023

Thu vien giao an dien tu bai giang tu lieu giao duc cac mon hoc

Trường THCS Vĩnh Gia MÔN: TIN HỌC Lớp: 6A . KHỐI 9 Họ và tên: Thời gian nộp bài: 16/4/2020 Điểm Lời phê * Một số từ mới trong bài: 1. goggles (n): kính bơi 2. skis (n): ván trượt tuyết 3. skateboard (n): ván trượt 4. racket (n): cái vợt I. Matching (with pictures) A. a ball B. sports shoes C. a boat D. a skateboard E. goggles F. a racket G. skis H. a bicycle * AK: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. II. Put the words into right column: /eə/ or /iə/ (where/ there/ fair/ here/ fear/ pair/ prepare/ nearly/ idea/ volunteer/ hear/ square) /eə/ /iə/

Thư viện giáo án điện tử, bài giảng, tư liệu giáo dục các môn học được biên soạn sẵn chuẩn theo chương trình hiện hành.

Este usuario no tiene más noticias