×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×

Alf PowlowskiMiembro desde: 16/01/23

Alf Powlowski
0
Posición en el Ranking
0
Usuarios seguidores
Sus noticias
RSS
  • Visitas
    10.396
  • Publicadas
    1
  • Puntos
    0
Veces compartidas
0
¡Consigue las insignias!
Trimestrales
Recientes
Visitas a noticias
15/01/2023

Thu vien Luan Van hay tham khao cho sinh vien

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

| Trong các chuyên đề được học của lớp học Bồi dưỡng Hiệu trưởng Trường phổ thông theo hình thức liên kết Việt Nam - Singapore, chuyên đề về "Lãnh đạo và quản lý phát triển giáo dục toàn diện học sinh phổ thông" đã cho thấy cần phải có những biện pháp đổi mới quản lý hoạt động giáo dục nhằm phát triển toàn diện học sinh, hướng tới sự phát triển nhân cách cho học sinh.

Ngoài hoạt động giảng dạy và học tập, hoạt động ngoài giờ lên lớp (NGLL) cũng giữ một vai trò hết sức quan trọng trong việc góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đặc biệt đối với học sinh trung học phổ thông, các em đang ở lứa tuổi lựa chọn, hình thành nhân cách nên hoạt động ngoài giờ lên lớp thông qua việc tổ chức các hoạt động thực tiễn về văn hóa, văn nghệ, thẩm mỹ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, vv, , sẽ giúp các em hình thành và phát triển nhân cách tốt.

Thư viện luận văn, luận văn tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, luận văn cao học tham khảo cho sinh viên.

Este usuario no tiene más noticias