×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×

Aida BauchMiembro desde: 14/01/23

Aida Bauch
0
Posición en el Ranking
0
Usuarios seguidores
Sus noticias
RSS
  • Visitas
    7.004
  • Publicadas
    1
  • Puntos
    0
Veces compartidas
0
¡Consigue las insignias!
Trimestrales
Recientes
Visitas a noticias
14/01/2023

Thu vien chia se, upload, download tai lieu, giao an dien tu, bai giang dien tu

Tài nguyên thiên nhiên là một trong những yếu tố quan trọng đối với

việc phát triển kinh tế xã hội. Dù là tài nguyên tái tạo được hay không tái tạo được, nếu

không có chiến lược khai thác hợp lý sẽ dẫn đến suy thoái và cạn kiệt. Nghiên cứu và

đánh giá tài nguyên là cơ sở cần thiết cho việc hoạch định chiến lược và đề ra các giải

pháp tối ưu cho việc khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên, đảm bảo phát triển một cách

bền vững. Bài viết này chúng tôi tiến hành đánh giá tổng hợp tài nguyên du lịch Cù Lao

Chàm, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát triển du lịch theo hướng bền vững, gắn

liền với việc xây dựng cảnh quan, cải tạo, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch của địa

phương với việc bảo vệ môi trường

Thư viện chia sẻ tài liệu, ebook, giáo án điện tử, bài giảng điện tử, tài liệu trực tuyến về tất cả các lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin

Este usuario no tiene más noticias