×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×

Abner StiedemannMiembro desde: 14/01/23

Abner Stiedemann
514
Posición en el Ranking
0
Usuarios seguidores
Sus noticias
RSS
 • Visitas
  8.360
 • Publicadas
  1
 • Puntos
  50
Veces compartidas
0
¡Consigue las insignias!
Trimestrales
 • 14º
Recientes
 • 14º
Visitas a noticias
14/01/2023

Thu vien tai lieu hoc tap

Trước đây, trong các hệ điều hành, những quan hệ qua lại giữa chương trình người sử dụng và các thiết bị xuất nhập rất là khăng khít; mỗi người lập trình ứng dụng đã biên soạn cho mình một hệ thống tệp tin hiệu quả để gia tăng dòng dữ liệu giữa các ứng dụng của anh ta và các thiết bị ngoại vi. Tuy nhiên, phương pháp này không chỉ dẫn tới mỗi dòng dữ liệu có một chương trình hướng thiết bị riêng, mà còn dẫn tới các lỗi và các sự lẫn lộn khi nhiều chương trình muốn truy cập lên một thiết bị như nhau. Vì có điều đó xảy ra, nên hệ thống đa người sử dụng làm việc rất ì ạch; để giải quyết vấn đề này, khi đó, các thành phần chương trình kiểu thiết bị được tách chia ra hay được tích hợp lại thành các đơn thể riêng lẻ, gọi là các bộ kích tạo của hệ điều hành (operating-system-driver). Điều này không chỉ yêu cầu di chuyển một chương trình ra khỏi các cấu trúc máy tính khác nhau và trợ giúp để phòng tránh các lỗi mà đặt biệt còn tiết kiệm sức lực cho người lập trình ứng dụng.

Thư viện tài liệu học tập, ôn thi, đề thi, luận văn, đồ án, bài thuyết trình, giáo án, bài giảng tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học.

Este usuario no tiene más noticias