Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Banthothantaiongdia escriba una noticia?

Y nghia cua van khan cung tat nien chieu 30 tet cuoi nam

28/10/2022 06:09 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Y nghia cua van khan cung tat nien chieu 30 tet cuoi nam

Cúng Tất niên hay còn gọi là lễ Tất niên, tiệc Tất niên là 1 nghi thức nhằm ghi nhận việc chấm dứt 1 năm và chuẩn bị bước sang năm mới. Cúng Tất niên sở hữu thể là 1 bữa tiệc Tất niên, liên hoan cuối năm của mỗi gia đình, đây cũng là dịp để những thành viên trong gia đình ăn một bữa cơm sum hiệp, đoàn viên sau một năm để bước sang năm mới. https://banthothinhvuong.vn/van-khan-tat-nien-chieu-30-tet-2023-day-du-y-nghia-nhat/


Sobre esta noticia

Autor:
Banthothantaiongdia (47 noticias)
Visitas:
2034
Tipo:
Tutorial
Licencia:
Copyright autor
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Etiquetas

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.