Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Freeda Romaguera escriba una noticia?

Lop8 net

14/01/2023 00:57 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Lop 8, Giao An Lop 8, Bai Giang Dien Tu Lop 8

I. MỤC TIÊU.

- HS nắm được các thành phần cấu tạo của hệ tuần hoàn máu và vai trò của chúng.

- Nắm được các thành phần cấu tạo của hệ bạch huyết và vai trò của chúng.

II. CHUẨN BỊ.

- Tranh phóng to các hình 16.1; 16.2.

- Mô hình động cấu tạo hệ tuần hoàn ở người, băng đĩa nếu có.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

1. Tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

? Nêu cơ chế của quá trình đông máu?

+ Tiểu cầu vỡ, cùng với sự có mặt của Ca++.

+ Giải phóng chất giúp hình thành búi tơ máu để tạo khối máu đông.

+ Nhờ tơ máu tạo thành lưới giữ tế bào máu làm thành khối máu đông bịt kín vết rách

 

Thư viện giáo án và bài giảng điện tử lớp 8, giải bài tập toán lớp 8, tiếng anh lớp 8, văn mẫu lớp 8, sinh học lớp 8, hóa học lớp 8 cho học sinh và giáo viên tham khảo.


Sobre esta noticia

Autor:
Freeda Romaguera (1 noticias)
Visitas:
1740
Tipo:
Nota de prensa
Licencia:
Creative Commons License
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.