Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Andy Gleichner escriba una noticia?

Lop11 com

14/01/2023 01:12 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Lop 11, Giao An Lop 11, Bai Giang Dien Tu Lop 11

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức

- Hiểu được mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng của thao tác lập luận bình luận.

- Nắm được những nguyên tắc và cách thức cơ bản của thao tác lập luận bình luận.

- Viết được một vài đoạn văn bình luận hoặc một văn bản bình luận ngắn về một chủ đề gần gũi với cuộc sống và suy nghĩ của học sinh.

2. Kĩ năng

- Biết vận dụng thao tác lập luận bình luận vào bài viết văn và ứng xử trong cuộc sống.

- Viết được một vài đoạn văn bình luận (hoặc một văn bản bình luận ngắn) về một chủ đề gần gũi với cuộc sống và suy nghĩ của học sinh.

 

Thư viện giáo án và bài giảng điện tử lớp 11, giải bài tập toán lớp 11, tiếng anh, văn mẫu, sinh học, vật lý, hóa học lớp 11 cho học sinh và giáo viên tham khảo.


Sobre esta noticia

Autor:
Andy Gleichner (1 noticias)
Visitas:
9232
Tipo:
Tutorial
Licencia:
Creative Commons License
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.