Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Nolan Willms escriba una noticia?

GiaoTrinh net

14/01/2023 06:04 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Giao Trinh, Tai Lieu Tham Khao

Việc phát hiện ra DNA phôi thai tự do lưu hành trong tuần hoàn thai phụ

đã mở ra một hướng mới đó là chẩn đoán trước sinh bằng các kỹ thuật không

xâm lấn. Các nghiên cứu cho thấy nồng độ DNA phôi thai tự do trong huyết

tương thai phụ tăng tương ứng với tuổi thai, tăng cao bất thường liên quan đến

các biến chứng của thai kỳ (tiền sản giật, đẻ non, .) và được thải trừ nhanh

chóng sau đẻ. Nồng độ DNA phôi thai tự do trong huyết tương thai phụ tăng

cao có ý nghĩa lần đầu tiên từ tuần thai thứ 17 và lần thứ 2 vào thời điểm 3

tuần trước khi có triệu chứng lâm sàng của tiền sản giật.

 

Thư viện giáo trình, tài liệu học tập, giáo án, bài giảng, ebook, đề tài, tiểu luận, bài tập lớn, luận văn tham khảo bổ ích cho học sinh, sinh viên.


Sobre esta noticia

Autor:
Nolan Willms (1 noticias)
Visitas:
3639
Tipo:
Tutorial
Licencia:
Distribución gratuita
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.