Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Bencarroll escriba una noticia?

Giao An Mam Non

09/03/2023 23:07 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Thu vien giao an dien tu Mam Non moi nhat 2023

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Kiến thức: Trẻ biết tên truyện, tên các nhân vật trong truyện, hiểu được nội dung câu chuyện: Cây lớn lên nhờ có đất, nước, ánh sáng và người chăm sóc.

2. Kỹ năng: Trẻ trả lời được các câu hỏi của cô rõ ràng, mạch lạc, biết bắt chước một số động tác mô phỏng sự lớn lên của cây qua trò chơi.

3. Thái độ: Trẻ hứng thú nghe cô kể chuyện, tích cực tham gia trò chơi. Trẻ biết bảo vệ và chăm sóc cây.

II. CHUẨN BỊ

1. Đồ dùng: Ti vi, đầu đĩa hình, băng hình quay cảnh vườn táo thật; một số cây, quả bằng nhựa: đào, mận, lê; chậu cảnh trồng cây táo thật; que chỉ; nhân vật; tranh truyện; mũ hình lá, quả, hoa để trẻ đội khi chơi trò chơi.

2. Sơ đồ lớp: Trẻ ngồi ghế hình vòng cung.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

1. Ổn định tổ chức, tạo tình huống

Thư viện giáo án điện tử mầm non bao gồm giáo án STEM, STEAM mầm non, giáo án PowerPoint mầm non các lớp trẻ, mầm, chồi, lá.


Sobre esta noticia

Autor:
Bencarroll (1 noticias)
Visitas:
6846
Licencia:
Creative Commons License
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Etiquetas

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.