Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Darrel Jenkins escriba una noticia?

DoAn edu vn

13/01/2023 06:27 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Do an, luan van, do an, luan van

Bạch Long Vĩ là huyện ảo xa của thành phố Hải Ph ng, c ng là ảo xa ờ nhất của Việt Nam trong vịnh Bắc Bộ và nằm trong khoảng giữa vịnh Vùng i n Bạch Long Vĩ chứa ựng nguồn tài nguyên thiên nhiên và sinh vật i n rất phong phú và a ạng, v i nhiều ki u hệ sinh thái i n ặc trưng, mà nhiều vùng i n ảo v n ờ khác không c, như hệ sinh thái ãi cát i n, ãi triều á, rừng ngập mặn và ặc iệt là hệ sinh thái rạn san hô- rạn á, kết hợp v i nhiều tập oàn san hô, tạo rạn a ạng về hình thái, ã hấp n nhiều nh m sinh vật c ời sống khác nhau ến cư trú và phát tri n Việc thành lập và i vào hoạt ộng Khu Bảo tồn bi n Bạch Long Vĩ ã g p phần ảo tồn, ảo vệ giá trị a ạng sinh học i n ặc trưng này

Đồ án, luận văn, do an, luan van - Thư viện đồ án, luận văn, tiểu luận, đề tài, luận án tốt nghiệp, thạc sĩ, tiến sĩ, cao học...


Sobre esta noticia

Autor:
Darrel Jenkins (1 noticias)
Visitas:
9422
Tipo:
Nota de prensa
Licencia:
Creative Commons License
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Etiquetas

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.