Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Abdiel Grant escriba una noticia?

BaiGiang net

14/01/2023 03:17 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Thu vien Bai giang dien tu - BaiGiang.net

1/.Truyện cổ tích a Khái niệm: Là thể loại tự sự dân gian bằng văn xuơi, kể số phận của các kiểu nhân vật: người mồ cơi, người lao động giỏi, người dũng sĩ, người thơng minh, chàng ngốc qua đĩ thể hiện quan niệm đạo đức, lí tưởng và ước mơ của nhân dân về hạnh phúc và cơng lí xã hội b Phân loại: + Truyện cổ tích về loại vật + Truyện cổ tích sinh hoạt + Truyện cổ tích thần kì

Thư viện bài giảng điện tử cho học sinh và giáo viên, bài giảng elearning, bài giảng powerpoint, bài giảng trực tuyến, bài giảng lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12


Sobre esta noticia

Autor:
Abdiel Grant (1 noticias)
Visitas:
7988
Tipo:
Opinión
Licencia:
Creative Commons License
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.