Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Banthothantaiongdia escriba una noticia?

Bai cung ong cong tao quan chuan nhat 2023

25/10/2022 05:55 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Bai cung ong cong tao quan chuan nhat 2023


Phần nhiều người cho rằng việc cúng thổ thần ông táo là mê tín dị đoan và đa dạng người không đồng ý với việc này. Thế nhưng đây là quan niệm cực kỳ sai trái và thụ động. Theo GS è Lâm Biền (nhà nghiên cứu văn hóa dân gian) thì -việc thờ cúng ông táo là 1 tín ngưỡng văn hóa dân gian chứ không hề là bói toán hay mê tín dan. Phong tục thờ phụng Truyền thống này cor, vị thần Nhà và vị thần bếp nước. https://banthothinhvuong.vn/van-khan-ong-cong-ong-tao-chuan-nhat-tet-quy-mao-2023/

 


Sobre esta noticia

Autor:
Banthothantaiongdia (47 noticias)
Visitas:
2045
Tipo:
Tutorial
Licencia:
Copyright autor
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Etiquetas

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.